НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
Державний природознавчий музей
Центр даних з біорізноманіття

Колекція Йозефа Дзєндзелевича

Народився Й. Дзєндзелевич у Львові 4 листопада 1844 р. Загальну школу та гімназію закінчив також у Львові. Уже в гімназії, за порадою свого приятеля Мар’яна Ломницького, розпочав збирання комах, обравши предметом свого найбільшого зацікавлення таксони, що на той час об’єднувались в один ряд сітчастокрилі (Neuroptera). По закінченні гімназії, став студентом факультету права Львівського університету. Науковому зростанню Й. Дзєндзелевича у значній мірі сприяло спілкування з проф. Ф. Брауером з Відня, який надав йому вичерпні консультації та допомогу у дослідженнях волохокрильців, що, очевидно, визначило на майбутнє особливу зацікавленість Й. Дзєндзелевича у роботі з цією групою комах. Результатом опрацювання власних зборів автора, що походили з околиць Львова та Янова (тепер смт Івано-Франкове), зборів М. Новицького та своїх друзів Л. Вейгеля, М. Ломницького та А. Вєжейського постала перша праця автора, опублікована в 1867 р. (Dziędzielewicz J. Wykaz owadów żyłkoskrzydłych // Spraw. Kom. Fizjogr. Acad. Umiej. – Kraków, 1867. – 1. – 161 s.). Ця робота була першим, найповнішим зведенням з поширення та видового складу амфібіотичних комах. В цей час він був представлений графу Володимиру Дідушицькому, який саме розпочав закладання природничого музею у Львові. Це знайомство в майбутньому відіграло визначальну роль у науковій діяльності Й. Дзєндзелевича. У цьому ж році Й. Дзєндзелевич став членом Фізіографічної комісії Краківського наукового товариства. Після закінчення навчання в університеті у 1871 р., Й. Дзєндзелевич був призначений судовим практикантом до Перемишлян. Пізніше, склавши іспит на посаду судді, повернувся до Львова. З цього часу в чині судового ад’юнкта працює спочатку у Львові, потім у Печеніжині, в Коломиї, повторно у Львові, Чорткові, Тернополі і знову в Коломиї. У цей період дослідник продовжує вивчення амфібіотичних комах, публікуючи у 1868 р. доповнення до складеного ним раніше списку Neuroptera та у 1875 р. нотатку про екологію та поширення в межах Поділля та Передкарпаття кількох видів одноденок. Крім того, Й. Дзєндзелевич бере участь у визначенні волохокрильців та одноденок, зібраних М. Новицьким та М. Ломницьким в околицях Львова та на Поділлі. Його проживання в Коломиї стимулювало розвиток нового напрямку у дослідженнях – вивчення прісноводних комах масивів Ґорґан та Чорногори. Результатом цих досліджень було опублікування у 1877 та 1883 рр. серії робіт присвячених фауні та екології амфібіотичних комах верхів'я Пруту, Бистриці Надвірнянської та потоків північного і південного схилів гори Хом’як. Результати своїх багаторічних досліджень амфібіотичних комах Галичини Й. Дзєндзелевич підсумував у роботі 1891 р. (Dziędzielewicz J. Przegląd fauny krajowej owadów siatkoskrzydłych (Neuroptera, Pseudoneuroptera) // Spraw. Kom. Fizjogr. – 1891. – 26. – S. 26-151.). 1895 рік став у долі Й. Дзєндзелевича переломним. Він зустрічається в Коломиї, де жив і працював, з подорожуючим по Карпатах В. Дідушицьким. Під його впливом науковець повертається до Львова. У 1895 р. в Природничому музеї ім. Дідушицьких запроваджується посада наукового (вченого) секретаря, яку за сумісництвом (до 1908 р.) першим обіймає власне Й. Дзєндзелевич. У вільні від роботи у суді час він працює з ентомологічними колекціями музею, впорядковуючи власні збори та опрацьовуючи багату колекцію бабок, що стала основою для написання ним у 1902 р. монографії “Бабки Галичини та прилеглих польських країв” (Dziędzielewicz J. Ważki (Odonata) Galicji i przyległych krajów polskich. – Lwów: Muzeum іm. Dzieduszyckich, 1902. – 176 s). У 1905 р. Й. Дзєндзелевич отримує звання судового радника, а у 1907 р., отримавши пенсію, надалі працює в музеї, опрацьовуючи матеріали з околиць Львова та здійснюючи подорожі в Карпати. Основну фінансову підтримку своїх досліджень, як і багато інших в цей час – М. Ломницький, Л. Вейгель, А. Вєжейський, С. Плахетко, В. Тинецький, вчений отримував від В. Дідушицького, що призначав персональні стипендії найбільш обдарованим науковцям, а також від Фонду Фізіографічної комісії Краківського наукового товариства. Протягом першого десятиліття 20 ст. Й. Дзєндзелевич активно займається таксономічною роботою. Власне у цей період автор публікує описи нових для науки видів волохокрильців за матеріалами, що походили з Ґорґан та Чорногори. Протягом своєї наукової діяльності вченим було описано 1 рід та 9 видів ряду Trichoptera. Й. Дзєндзелевич активно співпрацював з провідними європейськими науковцями, надаючи їм матеріали для порівнянь та описів. Так, за його зборами у 1907 та 1908 рр., Ф. Клапалєк описав 3 види одноденок з масивів Чорногори та Ґорґан, а у 1910 р. К. Мортон представив опис ще одного таксону з ряду Ephemeroptera. Окрім Державного природознавчого музею НАН України у Львові, збори Й. Дзєндзелевича поповнили музейні та приватні збірки у багатьох країнах світу: колекцію Г. Ульмера у Природознавчому музеї Гамбурга, колекцію Ф. Клапалєка в Національному музеї Праги, колекцію Природознавчого музею Інституту систематики та еволюції тварин ПАН у Кракові, колекцію К. Мортона в Природознавчому музеї Единбурга. На його честь Ф. Клапалєк назвав новий вид волохокрильця – Eссlisopteryx dziędzielewiczіi Klapálek, 1906. Звістка про війну застала Й. Дзєндзелевича в Карпатах над Прутом. Уже під час війни, будучи в поважному віці, Й. Дзєндзелевич назавжди покидає Львів, з яким було пов'язане все його життя і переїжджає до Мисьлєніц, недалеко від Кракова. Там він ще певний час працює, збираючи ентомофауну в околицях міста, а збори надсилає до Природничого музею ім. Дідушицьких в надії опрацювати їх після повернення до Львова. Однак, після важкої застуди 24 лютого 1918 року на 74 році життя Йосиф Дзєндзелевич помирає в Мисьлєніцах. (за Р.Й. Годунько, О.С. Климишин, 2004)

Summary Total specimens 494

 • Animalia
 • Eumetazoa
 • Insecta
 • Neuroptera
 • Odonata
 • Chrysopidae
 • Coniopterygidae
 • Hemerobiidae
 • Libellulidae
 • Myrmeleontidae
 • Osmylidae
 • Sisyridae
  • Chrysopa
  • Chrysoperla
  • Chrysotropia
  • Coniopteryx
  • Conwentzia
  • Cunctochrysa
  • Drepanepteryx
  • Euroleon
  • Helicoconis
  • Hemerobius
  • Leucorrhinia
  • Megalomus
  • Micromus
  • Myrmeleon
  • Nineta
  • Nothochrysa
  • Osmylus
  • Peyerimhoffina
  • Pseudomallada
  • Semidalis
  • Sisyra
  • Sympherobius
  • Wesmaelius
  Showing 1 - 30 of 393 items
  Leucorrhinia rubicunda
  Leucorrhinia rubicunda
  Chrysopa formosa
  Chrysopa formosa
  Chrysopa pallens
  Chrysopa pallens
  Chrysopa pallens
  Chrysopa pallens
  Chrysopa pallens
  Chrysopa pallens
  Chrysopa pallens
  Chrysopa pallens
  Chrysopa pallens
  Chrysopa pallens
  Chrysopa pallens
  Chrysopa pallens
  Chrysopa pallens
  Chrysopa pallens
  Chrysopa phyllochroma
  Chrysopa phyllochroma
  Chrysopa phyllochroma
  Chrysopa phyllochroma
  Chrysopa phyllochroma
  Chrysopa phyllochroma
  Nineta pallida
  Nineta pallida
  Nineta pallida
  Nineta pallida
  Nineta pallida
  Nineta pallida