НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
Державний природознавчий музей
Центр даних з біорізноманіття

Taxon explorer

Taxon explorer
Branch
Domain
Biota - Життя

Опис

«Життя» (Vitae; синонімія: Biota, Eobionti) — це явище, що є сукупністю фундаментальних загальнобіологічних ознак (метаболізму, гомеостазу, росту, розвитку, відповіді на подразнення, розмноження, еволюції тощо), які характеризують живих істот, відрізняючи їх від неживих об'єктів. Оцінки вчених щодо ймовірного числа сучасних видів живих істот на Землі розходяться в межах від 10 до 100 мільйонів, що пов'язано із використанням різних розрахункових методик. Загальна кількість відомих видів станом на 2010 рік становила 1,7 мільйонів, включаючи: зелених рослин — 321212 видів, грибів та лишайників — 48496, бурих водоростей — 3067, тварин — 1250000 (безхребетних — 1305250, з них комах — 1000000; хребетних — 62305, з них риб — 31300 видів).

Експерти