НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
Державний природознавчий музей
Центр даних з біорізноманіття

Колекція Михайла Слободяна

Михайло Петрович Слободян народився 19 жовтня 1920 року в с. Шепарівці Коломийського р-ну Івано-Франківської обл. у селянській родині середньої заможності. Успішно закінчив початкову двокласну школу (1931) і того ж року став учнем Коломийської чоловічої гімназії з українською мовою викладання. У 1937 році М. Слободян продовжив освіту в ліцейних класах гуманітарно-класичного профілю і в 1939 році отримав свідоцтво зрілості загальноосвітнього ліцею. За направленням відділу народної освіти при Тимчасовому управлінні м. Коломиї, йде працювати в народну школу с. Острівець. Згодом став слухачем учительських курсів у Станіславові, а після їх закінчення у вереcні 1940 р. викладає у школі с. Балинці (тепер Снятинський р-н). У 1942 р. Михайло Слободян поступає на лісовий відділ Львівської політехніки (Staatliche Forstliche Fachkurse). Навчаючись тут, він пише замітки до газети «Нові дні», бере діяльну участь у студентському житті, обирається до управи українського земляцтва студентів німецьких вишів м. Львова. У вересні 1944 року поновлює навчання на лісовому факультеті Львівського політехнічного інституту, який закінчує в лютому 1947 р. (тоді це вже був лісогосподарський факультет Львівського сільськогосподарського інституту). Після чого вступає до аспірантури при Львівському університеті зі спеціальності «бріологія», яку закінчує 1950-го і того ж року захищає кандидатську дисертацію. У 1951 році Михайла Слободяна, через раніше відкриту справу на його батька, звільняють із роботи у Природознавчому музеї АН УРСР, і він переходить у Львівське відділення аерофотоекспедиції «Ліспроект». У складі експедиції провадив лісотаксаційну роботу в багатьох регіонах України, Молдови, на Далекому Сході (Приморський край), Кемеровській, Читинській та Костромській областях Росії. У 1958 році конкурсна комісія затверджує М.П. Слободяна на посаді доцента кафедри ботаніки Чернівецького державного університету, але він не може прийняти цю пропозицію з огляду на труднощі зі зміною місця проживання. У 1968 р. Михайло Петрович повертається у Природознавчий музей АН УРСР, де продовжує вивчення бріофлори України. Однак 1973 р., коли посилилися утиски української інтелігенціїї тоталітарним режимом СРСР, його знову звільняють із роботи, і він повертається в «Ліспроект». Цього разу працює тут недовго, вже 1978 року подає заяву на звільнення, протестуючи в такий спосіб проти вимоги писати звіти російською мовою. Наступного року М. Слободян приходить у відділ охорони лісових екосистем Інституту ботаніки АН УРСР, де працює до виходу на пенсію. Помер Михайло Петрович Слободян 4 листопада 1991 року у Львові. М.П. Слободян – автор і співавтор 36 наукових публікацій, з яких 11 – суто бріологічні. Його кандидатська дисертація – це перше зведення про листяні мохи (без сфагнів) Українських Карпат. У ній наведено 407 видів, із яких 53 подані як нові для регіону; описані мохові угруповання основ них типів рослинності; здійснено географічний аналіз флори мохів. Згодом на основі власних матеріалів і літературних відомостей Михайло Петрович написав другу вагому працю – про бріофлору Західного Поділля, Опілля та Покуття, де навів 275 видів мохоподібних (1951). Пізніше, в 1969 р., виходять друком невеликі доповнення до флори мохів Молдови та Криму, а в 1970 р. М. Слободян підготував рукописи статей про мохи і лишайники лісів Сумщини та Полтавщини. На початку 1970-х років науковець спробував розробити українську номенклатуру мохів. Підсумком стала стаття «До українських назв мохів», яка збереглася в рукописі. Ще 1949 року, працюючи у відділі ботаніки Природознавчого музею АН УРСР у Львові, Михайло Слободян здійснив експедиції в Чернівецькій, Станіславівській, Тернопільській, Житомирській та Кам’янець-Подільській областях із вивчення видового складу та природних запасів вітамінних шипшин, зібрав великий фактичний матеріал. Колекційні збори вченого нині зберігаються у фондах бріологічного розділу Державного природознавчого музею НАН України. В.Г. Хржановський одну з відмін Rosa litvinovii Chrshan. назвав на його честь var. slobodjanii Chrshan.

Summary Total specimens 159

 • Plantae
 • Viridiplantae
 • Bryopsida
 • Magnoliopsida
 • Polypodiopsida
 • Jungermanniopsida
 • Polytrichopsida
 • Apiales
 • Asparagales
 • Bryales
 • Caryophyllales
 • Dicranales
 • Dipsacales
 • Ericales
 • Fagales
 • Funariales
 • Grimmiales
 • Hypnales
 • Jungermanniales
 • Malpighiales
 • Orthotrichales
 • Polypodiales
 • Polytrichales
 • Pottiales
 • Saxifragales
 • Amaryllidaceae
 • Amblystegiaceae
 • Anomodontaceae
 • Apiaceae
 • Aspleniaceae
 • Bartramiaceae
 • Betulaceae
 • Brachytheciaceae
 • Brachythecioideae
 • Bryaceae
 • Calypogeiaceae
 • Caprifoliaceae
 • Caryophyllaceae
 • Dicranaceae
 • Ditrichaceae
 • Ericaceae
 • Fissidentaceae
 • Funariaceae
 • Grossulariaceae
 • Helicodontioideae
 • Homalothecioideae
 • Hypericaceae
 • Hypnaceae
 • Lembophyllaceae
 • Lepidoziaceae
 • Leskeaceae
 • Leucodontaceae
 • Mniaceae
 • Neckeraceae
 • Orthotrichaceae
 • Plagiotheciaceae
 • Polytrichaceae
 • Pottiaceae
 • Primulaceae
 • Rhytidiaceae
 • Saxifragaceae
 • Seligeriaceae
 • Thuidiaceae
 • Valerianaceae
 • Violaceae
  • Abietinella
  • Allium
  • Amblystegium
  • Anomodon
  • Asplenium
  • Astrantia
  • Bartramia
  • Bazzania
  • Betula
  • Blindia
  • Brachytheciastrum
  • Brachythecium
  • Bryoerythrophyllum
  • Calliergonella
  • Calypogeia
  • Campylium
  • Ceratodon
  • Cirriphyllum
  • Cratoneuron
  • Ctenidium
  • Dianthus
  • Dicranum
  • Fissidens
  • Funaria
  • Homalia
  • Homomallium
  • Hypericum
  • Isothecium
  • Lepidozia
  • Leucodon
  • Lewinskya
  • Linnaea
  • Mnium
  • Neckera
  • Orthothecium
  • Palamocladium
  • Physcomitrium
  • Plagiothecium
  • Platyhypnidium
  • Polytrichastrum
  • Primula
  • Pseudanomodon
  • Pseudoamblystegium
  • Pseudoleskeella
  • Pterigynandrum
  • Ptilium
  • Ptychostomum
  • Rhododendron
  • Rhytidium
  • Ribes
  • Saxifraga
  • Sciurohypnum
  • Serpoleskea
  • Thuidium
  • Tortula
  • Ulota
  • Valeriana
  • Viola
  • Weissia
  Showing 181 - 210 of 234 items
  Ulota hutchinsiae
  Ulota hutchinsiae
  Ulota crispa
  Ulota crispa
  Ulota crispa
  Ulota crispa
  Ulota crispula
  Ulota crispula
  Ulota crispula
  Ulota crispula
  Lewinskya speciosa
  Lewinskya speciosa
  Lewinskya striata
  Lewinskya striata
  Physcomitrium pyriforme
  Physcomitrium pyriforme
  Orthothecium intricatum
  Orthothecium intricatum
  Leucodon sciuroides
  Leucodon sciuroides
  Leucodon sciuroides
  Leucodon sciuroides
  Ptilium crista castrensis
  Ptilium crista castrensis
  Leucodon sciuroides
  Leucodon sciuroides
  Isothecium alopecuroides
  Isothecium alopecuroides
  Isothecium alopecuroides
  Isothecium alopecuroides