NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF UKRAINE
State Museum of Natural History
Biodiversity Data Centre

Literature

Showing 531-533 of 533 items.
Title Łomnicki M. Zapiski z wycieczki podolskiej odbytej w roku 1869 pomiędzy Seretem, Zbruczem a Dniestrem // Sprawozdanie Komisyi Fizyjograficznej. – Kraków, 1870. – 4. – S.41-85.
Branch Biology
Title Łomnicki M. Zapiski zoologiczne // Sprawozdanie Komisyi Fizyjograficznej. – Kraków, 1876. – 10. – S.15-16.
Branch Zoology
Title Łomnicki M.A. Sprawozdanie z wycieczki zoologicznéj odbytéj na Podolu w r. 1876 pomiędzy Seretem, Zbruczem a Dniestrem // Sprawozdanie Komisyi Fizyjograficznej. - 1877. - T.11. - S.128-151.
Branch Entomology

Filter