NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF UKRAINE
State Museum of Natural History
Biodiversity Data Centre

Literature

Showing 571-580 of 584 items.
Title Łomnicki M. Materyjaly do fauny szarańczaków galicyjskich // Sprawozdanie Komisyi Fizyograficznej. – 1876. – Vol.10. – S.1-14.
Branch Entomology
Title Łomnicki M. Materyjały do fauny szarańczaków galicyjskich // Sprawozdanie Komisyi Fizyograficznej. – 1875. – Vol.9. – S.150-154.
Branch Entomology
Title Łomnicki M. Muzeum imienia Dzieduszyckich we Lwowe. Dział I. Zoologiczny oddział zwierząt bezkręgowych. IV. Chrząszcze, czyli Tęgoskrzydłe (Coleoptera). – Lwów, 1886. – 308 s.
Branch Entomology
Title Łomnicki M. Spostrzeżenia pojawów w świecie zwierzęcym w r. 1876 // Sprawozdanie Komisyi Fizyjograficznej Akad. Umiej. w Krakowie. – Kraków, 1877. – T. 11. – S. 187–188.
Branch Entomology
Title Łomnicki M. Sprawozdanie z wycieczki entomologicznej w góry Stryjskie podjętej w r. 1880 // Sprawozdanie Komisyi Fizyjograficznej. – Kraków, 1882. – T.16. – S.240-254.
Branch Entomology
Title Łomnicki M. Wycieczka na Czarnogórę // Sprawozdanie Komisyi Fizyjograficznej – Kraków, 1868. – T.2. – S.132-152.
Branch Entomology
Title Łomnicki M. Wykaz dodatkowy chrząszczów galicyjskich // Sprawozdanie Komisyi Fizyjograficznej. – Kraków, 1873. – 7. – S.1-7.
Branch Entomology
Title Łomnicki M. Wykaz dodatkowy chrząszczów galicyjskich // Sprawozdanie Komisyi Fizyjograficznej. – Kraków, 1874. – 8. – S.12-18.
Branch Entomology
Title Łomnicki M. Zapiski ortopterologiczne // Sprawozdanie Komisyi Fizyograficznej. – 1879. – Vol.13. – S.124-129.
Branch Entomology
Title Łomnicki M. Zapiski z wycieczki podolskiej odbytej w roku 1869 pomiędzy Seretem, Zbruczem a Dniestrem // Sprawozdanie Komisyi Fizyjograficznej. – Kraków, 1870. – 4. – S.41-85.
Branch Biology

Filter