NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF UKRAINE
State Museum of Natural History
Biodiversity Data Centre

Literature

Showing 581-584 of 584 items.
Title Łomnicki M. Zapiski zoologiczne // Sprawozdanie Komisyi Fizyjograficznej. – Kraków, 1876. – 10. – S.15-16.
Branch Zoology
Title Łomnicki M.A. Sprawozdanie z wycieczki zoologicznéj odbytéj na Podolu w r. 1876 pomiędzy Seretem, Zbruczem a Dniestrem // Sprawozdanie Komisyi Fizyjograficznej. - 1877. - T.11. - S.128-151.
Branch Entomology
Title Łoziński P. Przyczynek do fauny Grzebaczy (Sphegidae) okolic Krakowa i zachodniej części Małopolski // Sprawozdanie Komisji Fizjograficznej. - 1920. - T.53-54. - S.120-122.
Branch Entomology
Title Łoziński P. Przyczynek do fauny Małopolskich Żronek (Mutilidae) // Sprawozdanie Komisji Fizjograficznej. - 1920. - T.53-54. - S.123-124.
Branch Entomology

Filter