NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF UKRAINE
State Museum of Natural History
Biodiversity Data Centre

Literature

Showing 611-618 of 618 items.
Title Łomnicki M. Wykaz dodatkowy chrząszczów galicyjskich // Sprawozdanie Komisyi Fizyjograficznej. – Kraków, 1874. – 8. – S.12-18.
Branch Entomology
Title Łomnicki M. Zapiski ortopterologiczne // Sprawozdanie Komisyi Fizyograficznej. – 1879. – Vol.13. – S.124-129.
Branch Entomology
Title Łomnicki M. Zapiski z wycieczki podolskiej odbytej w roku 1869 pomiędzy Seretem, Zbruczem a Dniestrem // Sprawozdanie Komisyi Fizyjograficznej. – Kraków, 1870. – 4. – S.41-85.
Branch Biology
Title Łomnicki M. Zapiski zoologiczne // Sprawozdanie Komisyi Fizyjograficznej. – Kraków, 1876. – 10. – S.15-16.
Branch Zoology
Title Łomnicki M.A. Sprawozdanie z wycieczki zoologicznéj odbytéj na Podolu w r. 1876 pomiędzy Seretem, Zbruczem a Dniestrem // Sprawozdanie Komisyi Fizyjograficznej. - 1877. - T.11. - S.128-151.
Branch Entomology
Title Łomnicki M.A. Wykaz chrzaszczów nowych dla fauny Galicyi // Sprawozdanie Komisyi Fizyjograficznej. - Kraków, 1891 – T.16. – S.16-25.
Branch Entomology
Title Łoziński P. Przyczynek do fauny Grzebaczy (Sphegidae) okolic Krakowa i zachodniej części Małopolski // Sprawozdanie Komisji Fizjograficznej. - 1920. - T.53-54. - S.120-122.
Branch Entomology
Title Łoziński P. Przyczynek do fauny Małopolskich Żronek (Mutilidae) // Sprawozdanie Komisji Fizjograficznej. - 1920. - T.53-54. - S.123-124.
Branch Entomology

Filter