NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF UKRAINE
State Museum of Natural History
Biodiversity Data Centre

Literature

Showing 71-80 of 579 items.
Title Dziędzielewicz J. Dodatek do zeszłorocznego wykazu sieciówek (Neuroptera) // Sprawozdanie Komisyi Fizyjograficznej. – Kraków, 1868. – 2. – S.153.
Branch Entomology
Title Dziędzielewicz J. Nowy dodatek do fauny owadów siatkoskrzydłych // Sprawozdanie Komisyi Fizyjograficznej. – Kraków, 1889. – 23. – S.112-118.
Branch Entomology
Title Dziędzielewicz J. Owady siatkoskrzydłowate (Neuropteroidea) zebrane w zachodnich Karpatach w roku 1909 // Sprawozdanie Komisyi Fizyjograficznej Akad. Umiej. w Krakowie. – Kraków, 1911. – T. 45. – S. 39-44.
Branch Entomology
Title Dziędzielewicz J. Owady siatkoskrzydłowate ziem Polski // Rozprawy i Wiadomości z Muzeum im. Dzieduszyckich. – Lwów, 1920. – T. 4, zesz. 3–4. – S. 105–169.
Branch Entomology
Title Dziędzielewicz J. Przegląd fauny krajowej owadów siatkoskrzydłych (Neuroptera, Pseudoneuroptera) // Sprawozdanie Komisyi Fizyjograficznej Akad. Umiej. w Krakowie. – Kraków, 1891. – T. 26. – S. 26-151.
Branch Entomology
Title Dziędzielewicz J. Sieciarki (Neuroptera genuina) i Prasiatnice (Archiptera) // Sprawozdanie Komisyi Fizyjograficznej Akad. Umiej. w Krakowie. – Kraków, 1908. – T. 42. – S. 13–25.
Branch Entomology
Title Dziędzielewicz J. Sieciówki (Neuroptera) zebrane w okolicach Kołomyi i nad Dniestrem w r. 1882 // Sprawozdanie Komisyi Fizyjograficznej. – Kraków, 1883. – 17. – S.244-252.
Branch Entomology
Title Dziędzielewicz J. Sprawozdanie Komisyj fizjograficznej obejmujące pogląd na czynności dokonane w ciągu lat 1902 i 1903 oraz Materiały do fizjografii krajowej. Kraków, 1905. S. 104–125.
Branch Entomology
Title Dziędzielewicz J. Sprawozdanie Komisyj fizjograficznej obejmujące pogląd na czynności dokonane w ciągu roku 1904 oraz Materiały do fizjografii krajowej. Kraków, 1906. S. 22.
Branch Entomology
Title Dziędzielewicz J. Sprawozdanie Komisyj fizjograficznej obejmujące pogląd na czynności dokonane w ciągu roku 1910 oraz Materiały do fizjografii krajowej. Kraków, 1910. S. 38–44.
Branch Entomology

Filter