NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF UKRAINE
State Museum of Natural History
Biodiversity Data Centre

Wesmaelius concinnus Stephens, 1836

Synonym
 • Hemerobius concinnus (Stephens, 1836)
 • Hemerobius cylindripes (Wesmaell, 1841)
 • Hemerobius atomarius (Göszy, 1852)
 • Boriomyia concinna (Banks, 1905)
 • Kimminsia concinna (Mainanger, 1962)
Vernacular Name

Images
Conservation status
No status defined
Value of species
Remarks
Detail
Book reference
 • Середюк Г.В. Сітчастокрилі (Insecta, Neuroptera) Українських Карпат // Український ентомологічний журнал. - 2016. - №1-2. - С.46-68.
  View source
 • Dziędzielewicz J. Sieciarki (Neuroptera genuina) i Prasiatnice (Archiptera) // Sprawozdanie Komisyi Fizyjograficznej Akad. Umiej. w Krakowie. – Kraków, 1908. – T. 42. – S. 13–25.
 • Dziędzielewicz J. Sprawozdanie Komisyj fizjograficznej obejmujące pogląd na czynności dokonane w ciągu lat 1902 i 1903 oraz Materiały do fizjografii krajowej. Kraków, 1905. S. 104–125.
 • Dziędzielewicz J. Sprawozdanie Komisyj fizjograficznej obejmujące pogląd na czynności dokonane w ciągu roku 1904 oraz Materiały do fizjografii krajowej. Kraków, 1906. S. 22.
Web reference
Experts
 • Hanna SEREDIUK, e-mail: anna_seredjuk@ukr.net

Taxonomic branch

Biota
Eukaryota
Animalia
Eumetazoa
Arthropoda
Hexapoda
Insecta
Neuroptera
Hemerobiidae