NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF UKRAINE
State Museum of Natural History
Biodiversity Data Centre

Aegosoma scabricornis Scopoli, 1763

Synonym
Vernacular Name
Images
Conservation status No status defined
Book reference
  • Бартенев А.Ф. Жуки-усачи Левобережной Украины и Крыма. - Харьков: ХНУ им. В.Н. Каразина, 2009. – 418 с.
  • Фасулати К.К. Эколого-фаунистический обзор Cerambicidae Закарпатья // Наукові записки Ужгородського університету. – 1955. – Т.11. – С.105-144.
  • Шешурак П.Н., Шевченко В.Л., Назвров Н.В., Павлюк В.Н. Рідкісні види вусачів (Coleoptera: Cerambycidae) в Чернігівській області (Україна) // Український ентомологічний журнал. – 2011. - №2(3). – С.53-63.
  • Hildt L.F. Owady krajowe Kózkowate (Cerambycidae) // Pamiętnik Fizyograficzny. – Warszawa, 1917. – Vol.XXIV, - 150 s.
    View source
  • Roubal J. Katalog Coleopter (Broůku) Slovenska a Podkarpatska na zaklade bionomickem a zoogeografickem a spolu systematicky doplnek Ganglbauerovych "Die Käfer von Mitteleuropa" a Reitterovy "Fauna germanica". – Praha, 1930. –– 1. – 527 s.
  • Sulma M. Nowe dla fauny polskiej gatunki i odmiany Kózek oraz nowe miejsca rozsiedlenia // Polskie Pismo Entomologiczne. - 1930. - Vol.8. - S.215-216.
    View source
Web reference
Experts

Taxonomic branch

Biota
Eukaryota
Animalia
Eumetazoa
Arthropoda
Hexapoda
Insecta
Coleoptera
Cerambycidae