NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF UKRAINE
State Museum of Natural History
Biodiversity Data Centre

Collection

Showing 581-600 of 4419 species
Atheta xanthopus (Thomson, 1856) (3)
Atheta liturata (Stephens, 1832) (3)
Atheta aquatica (Thomson, 1852) (6)
Atheta melanaria (Mannerheim, 1830) (6)
Atheta corvina (Thomson, 1856) (1)
Atheta nigra (Kraatz, 1856) (3)
Atheta debilis (Erichson, 1837) (5)
Atheta oblita (Erichson, 1839) (8)
Atheta elongatula (Gravenhorst, 1802) (6)
Atheta parca (Mulsant & Rey, 1873) (5)
Atheta fungi (Gravenhorst, 1806) (14)
Atheta graminicola (Gravenhorst, 1806) (4)
Atheta amicula (Stephens, 1832) (1)
Atheta sodalis (Erichson, 1837) (9)
Atheta inquinula (Gravenhorst, 1802) (1)
Atheta vaga Heer, 1839 (1)
Atheta laticollis (Stephens, 1832) (8)
Atheta longicornis (Gravenhorst, 1802) (7)
Atheta basicornis Mulsant & Rey, 1852 (1)
Atheta monticola (Thomson, 1852) (1)